Uwaga Uwaga : Instalator ma nieprawidłowo ustawione prawa dostępu do pliku: /home/virtualki/81724/includes/configure.php. Należy je ustawić na 444 ze względów bezpieczeństwa!

facebook

Menu

Pomoc/Zamówienia tel.

Potrzebujesz
pomocy?

sklep@interishop.com

  • 602 79 01 83
  • 697 61 09 24

Płatności

Przedpłata na konto firmowe:
PKO SA

TRAVERS CONSULTING Sp. z o.o.
Ul. Pułaskiego 76
05-510 Konstancin-Jeziorna

BANK BZWBK S.A.
Nr. konta: PL70109010430000000131291322

Facebook

Gwarancja

Gwarancja na produkty


Na wszystkie produktu kupione w sklepie INTERISHOP.COM udzielamy rocznej gwarancji.

Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu, faktury lub paragonu.

Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji, znajdującymi się poniżej.

Ogólne warunki gwarancji

1. Produkty objęte są 12-miesięczna gwarancją, licząc od daty zakupu

2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.

3. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.

4. Gwarancja nie obejmuje:

- nierównomiernego wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału – drewno,kamień,skóra jako materiały naturalne mogą ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, mogą jaśnieć lub ciemnieć.

- uszkodzeń lub przebarwień wynikających z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu, np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku lub bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych.

- uszkodzeń powstałych przez ustawienie na meblach bardzo gorących oraz bardzo zimnych przedmiotów oraz czyszczenia środkami chemicznymi .

- uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego kontaktu z wodą.

- uszkodzeń wynikających z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczeliny, przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności )

- naturalnego zużywania się produktu, np. Zarysowań i odgnieceń.

- uszkodzeń powstałych w transporcie towaru, wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.

- towary, na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń .

- towarów zakupionych w cenie promocyjnej ,hurtowej bądź przecenionych

-uszkodzenia wyniakającego z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

5. Wyłączenia z gwarancji

- Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:

- montażu niezgodnego z przeznaczeniem

-uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak

Szkło ,pcv ,folia,,kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna

-użytkowania mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 45% lub powyżej 60%

- zalania produktu wykonanego z drewna wodą lub inna cieczą

- użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem

-zabrudzenia

-stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji

- stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione

-szkód i usterek spowodowanych przez zwierzeta

- uszkodzeń mechanicznych (np.rysy,obicia)

6. Za wady nie zostaną uznane:

- zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji towaru

- właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału

- naturalne różnice w odcieniu drewna lub skóry

- widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna) lub kamienia

-niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej budowy drewna)

- niewielkie zaprawki ubytków w drewnie lub ,kamieniu

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE - PROTOKÓL REKLAMACYJNY

1. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta

uzasadnionego i zgodnego z poniższymi wymogami zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Reklamacja powinna być zgłoszona wraz z oryginalnym dowodem zakupu w terminie nie pózniej niż 7 dni od daty ujawnienia wady, chyba , ze rodzaj wady wymaga natychmiastowego zgłoszenia.

3. W przypadku wykrycia wady zaraz po zakupie Nabywca winien dostarczyć reklamowany towar w przeciągu 7 dni roboczych do magazynu firmy ARTE MOBILI sp z oo mieszczącego się pod adresem:ul.Parowcowa 10 C,02-445 WARSZAWA. W wypadku nie dostosowania sie do tego terminu gwarant nie uzna reklamacji.

4. Pozostałe Zgłoszenia(w rozumieniu zgłoszenia w trakcie użytkowania produktu reklamowanego) przyjmujemy w formie pisemnej oraz e-mailowo poprzez przesłanie zdjęć wraz z opisaniem usterki .

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

6. Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do

miejsca przeprowadzenia naprawy lub do MAGAZYNU(adres jak w p-kcie 3) .

7. Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.

8. Gwarant nie ponosi kosztów transportu .

Zasady użytkowania i konserwacji

1. Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 45%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)

2. Meble wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.

2a.Mebli wykonanych z drewna nie należy przykrywać materiałami takimi jak : szkło,blaty szklane, pcv, folia, kamień po to aby zapewnić naturalny proces oddychania drewna

3. W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.

4. Do czyszczenia mebli oraz kamienia nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących

5. Do konserwacji mebli lakierowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.

6. Meble nie lakierowane czyścić na sucho.

7. W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.

8. Przedmioty dekoracyjne przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 45%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)

9. Przedmioty dekoracyjne oraz ,meble należy czyścić ręcznie. Nie należy używać środków chemicznych. Nie eksponować na słońcu ani nie narażać na kontakt z wodą-

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę


Powrót